Techno-Poż
 
WYSZUKIWARKA
 
   
   
 
PRODUKTY
 
 
Zabezpiecz. drewna
Zabezpiecz. stali
Oddymianie
Przepusty instalacyjne
Materiały montażowe
Znaki ewakuacyjne
Znaki bezpieczeństwa
Hydranty
Opracowania ppoż.
Pomiary, badania
Klapy ppoż.
Klapy dymowe
Zamknięcia ogniowe
Zabezpiecz. tkanin
Coś dla biura i domu
Bramy ppoż.
Drzwi ppoż. EI 30
Drzwi ppoż. EI 60
Drzwi ppoż. EI 120
Dylatacje
Szkolenia
Przeszklenia
Świetliki dachowe
Wyłaz dachowy
U S Ł U G I
S E R W I S
Urządzenia gaśnicze
P R O J E K T Y
Zabezpiecz. papieru
N O W O Ś C I
SAP - konwencjonalny
SAP - adresowalny
 
     
 
AKTUALNOŚCI
 
 
Zawody strażackie Firefighter Combat Challenge
8.05.2017
W Opolu w dniach 06-07.05.2017 odbyły się zawody strażackie Firefighter Combat Challenge ,firma Techno-Poż była z jednym z sponsorów zawodów. .
Lista wiadomości

 
     

Produkty - Materiały montażoweOgniochronna Pianka fischernetto: 40,00 zł     brutto: 49,20 zł     
do koszyka

Zastosowanie: Pianka przeznaczona jest do wypełniania pęknięć i nieruchomych szczelin oraz uszczelniania poziomych i pionowych złą-czy liniowych w połączeniach między elementami przegród budynków, w tym uszczelniania przestrzeni między oście-żami a ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi z drewna metalu lub PVC, przy czym ich montaż powinien być wykonany przy użyciu łączników mechanicznych fischer. Pianka Fischer może być stosowana w obiektach o klasyfikacji ogniowej podanej dla pianki, klasyfikacji niższej lub w obiekcie bez takich wymagań. Klasyfikacja ogniowa pianki Fischer: Przy szerokości spoiny do 75 mm na podłożach klasy A1, A2 i płytach karton-gips, pianka niezapalna, nie kapiąca, nie odpadająca pod wpływem ognia – klasa B-s2, d0, wg PN-EN 13501-1:2008, Odporność ogniowa poszczególnych szczelin poziomych i pionowych: EI 90, EI 120, EI 180 lub EI 240, wg PN-EN 13501-2:2008, w zależności od grubości spoiny i ściany, odpowiednio wg punktu 2 AT-15-810/2009.


 
KOSZYK

Koszyk jest pusty

 
   
 
POLECAMY
 
  Malowanie ogniochronne konstrukcji stalowych
 
   
 
NOWOŚCI
 
 

Badanie hydrantów wewnętrznych 25, 52


Zamów teraz !


Szkolenie użycia gaśnicy nowość
 
     

 
Prezentacja
 
  Zamów prezentację firmy Techno-Poż na CD

 
     
 
Techno-Poż | ul. Wrocławska 118 | 45-837 Opole | tel: 77 454 36 90 | e-mail: biuro@techno-poz.pl
Copyright by TECHNO-POZ 2005