Techno-Poż
 
WYSZUKIWARKA
 
   
   
 
PRODUKTY
 
 
Zabezpiecz. drewna
Zabezpiecz. stali
Oddymianie
Przepusty instalacyjne
Materiały montażowe
Znaki ewakuacyjne
Znaki bezpieczeństwa
Hydranty
Opracowania ppoż.
Pomiary, badania
Klapy ppoż.
Klapy dymowe
Zamknięcia ogniowe
Zabezpiecz. tkanin
Coś dla biura i domu
Bramy ppoż.
Drzwi ppoż. EI 30
Drzwi ppoż. EI 60
Drzwi ppoż. EI 120
Dylatacje
Szkolenia
Przeszklenia
Świetliki dachowe
Wyłaz dachowy
U S Ł U G I
S E R W I S
Urządzenia gaśnicze
P R O J E K T Y
Zabezpiecz. papieru
N O W O Ś C I
SAP - konwencjonalny
SAP - adresowalny
 
     
 
AKTUALNOŚCI
 
 
Zawody strażackie Firefighter Combat Challenge
8.05.2017
W Opolu w dniach 06-07.05.2017 odbyły się zawody strażackie Firefighter Combat Challenge ,firma Techno-Poż była z jednym z sponsorów zawodów. .
Lista wiadomości

 
     

Produkty - Klapy dymoweKlapa dymowa - okno oddymiające 1140x1180 mmnetto: 4500,00 zł     brutto: 5535,00 zł     
do koszyka

Cena obejmuje okno oddymiające z dwoma siłownikami elektrycznymi oraz kołnierzem uszczelniającym. Powierzchnia czynna oddymiania - 0,67m2

Najważniejsza cechą odróżniającą okno oddymiające od innych okien jest umieszczenie zawiasów na dolnej jego krawędzi tak, że jego funkcjonowanie przypomina odwrócone okno klapowe. Najistotniejszą zaletą konstrukcji okna oddymiającego jest to, że skrzydło chroni otwór oddymiający od negatywnego wpływu bocznego wiatru podczas działania systemu (kiedy okno jest otwarte – patrz rysunek 1). Okno posiada dwa siłowniki elektryczne (24V), które automatycznie otwierają okno poprzez sygnał elektryczny podany z centralki sterującej systemu oddymiania, aktywowanej przez czujkę dymu. Zastosowanie siłownika elektrycznego w oknie oddymiającym daje dodatkowo możliwość codziennej wentylacji pomieszczeń.

System umożliwia automatyczne lub ręczne (za pomocą przycisku awaryjnego) otwarcie okna oddymiającego w celu usunięcia nadmiaru dymów i toksycznych gazów oraz ciepła wydzielającego się podczas pożaru. Pozwala to przede wszystkim na zachowanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych w budynku co ułatwia ewakuację ludzi z zagrożonej strefy, przyspiesza zlokalizowanie źródła pożaru oraz szybsze ugaszenie ognia. Dym powstający podczas pożaru w pomieszczeniu oddziaływuje na czujnik dymu, który wysyła sygnał do centrali oddymiania, która z kolei uruchamia siłownik elektryczny otwierający okno. Jeśli pożar zostanie zauważony przez kogoś wcześniej niż zareaguje czujnik dymu, to może on ręcznie uruchomić system poprzez naciśnięcie przycisku alarmowego. Ponadto system umożliwia codzienną wentylację pomieszczenia poprzez otwieranie okna specjalnym przyciskiem do wentylacji. System automatycznie zamyka okno po upłynięciu ustawionego czasu wentylacji.

Charakterystyka
* osiągnięte klasy wg EN 12101-2:2003: RE 1000 (+10000); SL 500; WL1500; T(00); B 300
* maksymalny kąt otwarcia skrzydła: 75° w 51 sekund pod pełnym obciążeniem
* maksymalna czynna powierzchnia oddymiania:
- okno o wymiarze 114x118cm = 0,67m2
* zakres stoswania w dachach o kącie nachylenia 20° do 60°
* współczynnik U szyby: 1,0 W/m2K
* zestaw szybowy: 4H – 16 – 4H
* warstwa niskoemisyjna
* zestaw szybowy wyp. gazem
* szyba hartowana
* dwie uszczelki
* wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym;
* Siłownik SP8 o wysięgu 350mm, napięcie zasilania 24V DC, prąd 1,1A, siła wypychania łańcucha 800N

TERMIN REALIZACJI: 14 dni


 
KOSZYK

Koszyk jest pusty

 
   
 
POLECAMY
 
  Opaska PYROPLEX PPW4 110 mm
 
   
 
NOWOŚCI
 
 

Symulacja ewakuacji

Symulacja ewakuacji

Gaśnica komputerowa
 
     

 
Prezentacja
 
  Zamów prezentację firmy Techno-Poż na CD

 
     
 
Techno-Poż | ul. Wrocławska 118 | 45-837 Opole | tel: 77 454 36 90 | e-mail: biuro@techno-poz.pl
Copyright by TECHNO-POZ 2005