Techno-Poż
 
WYSZUKIWARKA
 
   
   
 
PRODUKTY
 
 
Zabezpiecz. drewna
Zabezpiecz. stali
Oddymianie
Przepusty instalacyjne
Materiały montażowe
Znaki ewakuacyjne
Znaki bezpieczeństwa
Hydranty
Opracowania ppoż.
Pomiary, badania
Klapy ppoż.
Klapy dymowe
Zamknięcia ogniowe
Zabezpiecz. tkanin
Coś dla biura i domu
Bramy ppoż.
Drzwi ppoż. EI 30
Drzwi ppoż. EI 60
Drzwi ppoż. EI 120
Dylatacje
Szkolenia
Przeszklenia
Świetliki dachowe
Wyłaz dachowy
U S Ł U G I
S E R W I S
Urządzenia gaśnicze
P R O J E K T Y
Zabezpiecz. papieru
N O W O Ś C I
SAP - konwencjonalny
SAP - adresowalny
 
     
 
AKTUALNOŚCI
 
 
Zawody strażackie Firefighter Combat Challenge
8.05.2017
W Opolu w dniach 06-07.05.2017 odbyły się zawody strażackie Firefighter Combat Challenge ,firma Techno-Poż była z jednym z sponsorów zawodów. .
Lista wiadomości

 
     

Produkty - SzkoleniaSzkolenia przeciwpożarowe‹‹‹ Zapytaj o cenę›››

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od obiektu, ilości osób, charakteru pracy oraz zagrożeń pożarowych.

Zakres szkolenia przeciwpożarowego obejmuje:
- organizację ochrony przeciwpożarowej,
- zagrożenie pożarowe obiektu,
- zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
- zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,
- ewakuację ludzi i mienia, procedury wewnętrzne (ogłaszanie i odwoływanie alarmów pożarowych),
- środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie,
- zapoznanie z planem ewakuacyjnym obiektu,
- zapoznanie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (algorytmy pożarowe wg obszaru ewakuacji),
- omówienie prac niebezpiecznych pożarowo prowadzone przez ekipy remontowo-budowlane na terenie obiektu podczas jego funkcjonowania,
- szkolenie w zakresie niezbędnej obsługi urządzeń i systemów przeciwpożarowych występujących w obiekcie Zleceniodawcy.

Udokumentowaniem szkolenia jest wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przeciwpożarowego z autorskim programem .


 
KOSZYK

Koszyk jest pusty

 
   
 
POLECAMY
 
  Projekty systemów oddymiania
 
   
 
NOWOŚCI
 
 


Zamów teraz !


Szkolenia przeciwpożarowe

Gaśnica komputerowa
 
     

 
Prezentacja
 
  Zamów prezentację firmy Techno-Poż na CD

 
     
 
Techno-Poż | ul. Wrocławska 118 | 45-837 Opole | tel: 77 454 36 90 | e-mail: biuro@techno-poz.pl
Copyright by TECHNO-POZ 2005