Zabezpieczenia stali

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

CONLIT 150

Skontaktuj się

System przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowej słupów, dźwigarów, belek. Elementy stalowe, na których wykonywane jest zabezpieczenie ogniochronne systemu CONLIT 150, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Grubość zabezpieczenia, dla wymaganej klasy odporności ogniowej uzależniony jest od współczynnika masywności U/A. Współczynnik masywności przekroju należy wyliczać dla wszystkich elementów wchodzących w skład konstrukcji – oddzielnie dla każdego systemu. Płyty systemu CONLIT 150 można montować, stosując klocki klinowe z tego samego materiału lub mocując płyty do przyspawanych na elemencie konstrukcji szpilek i zabezpieczając stalowymi nakładkami samozakleszczającymi się.

Skontaktuj się już dziś!

Kontakt