Zabezpieczenia stali

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

FLAME STAL Fire Proof Solvent

Skontaktuj się

FARBA OGNIOCHRONNA PĘCZNIEJĄCA Jednoskładnikowa mieszanina tiksotropowa na bazie rozpuszczalników organicznych. ZASTOSOWANIE Flame Stal> Fire Proof Solvent jest farbą pęczniejącą ogniochronną przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych przed oddziaływaniem termicznym pożarów standardowych wg PN-EN 1363-1:2012. Zestaw farb Flame Stal> Fire Proof Solvent posiada Aprobatę Techniczną o nr AT-15-9175/2013 oraz certyfikat zgodności ITB-2260/W. Zabezpieczone ogniochronnie elementy mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektóww warunkach oddziaływania czynników środowiskowych Z1, Z2, X, Y i zróżnicowanej kategorii korozyjności środowiska od C1 do C5 – I/M. Elementy stalowe lub stalowe ocynkowane zabezpieczone farbą Flame Stal> Fire Proof Solvent zostały zaklasyfikowane do klas odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1 od R-15 do R-90. ZALETY: – Szybkoschnąca, pozwala na szybkie zakończenie prac aplikacyjnych. – Doskonałe własności aplikacyjne i estetyczny wygląd powłoki. – Zabezpieczenie ogniochronne do 1,5 godziny, – Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, – Farba łatwa w aplikacji dostępnymi metodami na wytwórni i placu budowy. PARAMETRY TECHNICZNE FARBY Gęstość g/cm3 1,39±0,02 Zawartość substancji stałych % 79±2 Czas schnięcia powierzchniowego minuty 30±10 LZO (VOC) (g/litr) 245 ZALECENIA BHP Wyrób przeznaczony jest do stosowania przez profesjonalnefirmy w warunkach przemysłowych. Prace związane z aplikacją produktu powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ochrony środowiska dotyczącymi produktów zawierających rozpuszczalniki organiczne. Szczegółowe informacje nt. szkodliwości składników są zawarte w Karcie Charakterystyki.

Skontaktuj się już dziś!

Kontakt