Hydranty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hydrant wewnętrzny DN25/20 zawieszany z miejscem na gaśnicę obok zwijadła uniwersalny

Skontaktuj się

Skład hydrantu:
•szafka hydrantowa
•zawór hydrantowy 25
•zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
•wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694
•prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
•zamek
•oznakowanie: znak \’Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
•instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
•instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
•karta gwarancyjna
•nr identyfikacyjny

Skontaktuj się już dziś!

Kontakt