Hydranty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hydrant wewnętrzny DN25/30 zawieszany uniwersalny

Skontaktuj się

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z wężem półsztywnym 25mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa. Skład hydrantu:
•szafka hydrantowa
•zawór hydrantowy 25 mosiężny lub 52 z redukcją skośną
•zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
•wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694
•prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
•zamek
•oznakowanie: znak \’Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
•instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
•instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
•karta gwarancyjna
•nr identyfikacyjny

Skontaktuj się już dziś!

Kontakt