Hydranty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hydrant wewnętrzny DN25/30 zawieszany wykonanie boczne z miejscem na gaśnicę

Skontaktuj się

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z wężem półsztywnym 25mm dł.30m. wykonanie boczne. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa. Skład hydrantu:
•szafka hydrantowa
•zawór hydrantowy 25 mosiężny
•zwijadło węża w kolorze RAL 3000 z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
•wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 20 lub 30m zgodny z normą PN-EN 694 z prowadnicą węża
•prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
•zamek
•oznakowanie: znak \’Hydrant” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
•instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
•instrukcja podłączenia hydrantu wewnętrznego 25
•karta gwarancyjna
•nr identyfikacyjny

Skontaktuj się już dziś!

Kontakt