Klapy ppoż.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Klapa odcinająca mcr FID PRO

Skontaktuj się

ZASTOSOWANIE:

Przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID PRO z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej , w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane ( oznaczenie mcr FID PRO/S ). W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej , przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajdują się w pozycji otwarej . W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.

Klapy mcr FID PRO mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej ( oznaczenie mcr FID PRO/V ). Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej . W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze.

Przeciwpożarowe klapy odcinające mcr-FID PRO , przeznaczone są również do zabudowy instalacjach gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje – wentylacji ogólnej oraz wentylacji oddymiającej , w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane ( oznaczenie mcr FID PRO/M ). Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej . W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pożycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej. Klapy te nie są wyposażone w wyzwalacze termiczne.

DZIAŁANIE

Klapy odcinające w normalnej pozycji są otwarte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa ( zamknięcie ) odbywa się :

– Automatycznie poprzez zadziałanie zintegrowanego wyzwalacza topikowego 72 C ( mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 ) , wyzwalacza topikowego 72 C ( mechanizm wyzwalająco sterujący MRECOR typu RST ) lub wyzwalacza termoelektrycznego 72 C ( siłowniki osiowe BELIMO serii BF…-T ; BLF…-T ;siłowniki Edelweiss typu EXBF )

– Ręcznie poprzez zwolnienie dźwigni zwalniania ręcznego (mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 ) lub naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym 72C( siłowniki BELIMO serii BF…-T;BLF…-T ; siłowniki Edelweiss typu EXBF )
– Zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektrmagnetycznego ( mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 ) lub zadziałanie siłownika osiowego ( siłowniki osiowe BELIMO serii BF…-T ; BLF…-T ;siłowniki Edelweiss typu EXBF )

Klapy do systemów wentylacji pożarowej ( oddymiające ) w normalnej pozycji są zamknięte.Przejście klap w stan bezpieczeństwa ( otwarcie )odbywa się :

– Zdalnie poprzez zadziałanie siłownika osiowego ( siłowniki osiowe BELIMO serii BE )

– Zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego ( mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 )

Klapy do kanałów dwu funkcyjnych ( systemy mieszane ) w normalnej pozycji są otwarte . W przypadku pożaru klapy zamykają się bądź pozostają otwarte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa odbywa się :

– Zdalnie poprzez zadziałanie siłownika osiowego ( siłowniki osiowe BELIMO serii BE )

– Zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego ( mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 )

Klapy z siłownikami BELIMO serii BF , BLF , Edelweiss serii EXBF zamykają się w wyniku odcięcia dopływu prądu , na skutek działania energii zgromadzonej w napiętej sprężynie powrotnej umieszczonej w siłowniku . Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania lub ręcznym naciągnięciu sprężyny przy użyciu klucza.

Klapy z mechanizmem wyzwalająco sterującym KW1 oraz RST zamykają się na skutek działania sprężyny napędowej umieszczonej w mechanizmie , uruchamianej poprzez zadziałanie topika 72 C , wyzwalacza elektromagnetycznego lub ręcznie poprzez dźwignię wyzwalającą. Otwarcie klap następuje przez ręcznie naciągnięcie sprężyny ( wersja RST ) , poprzez użycie klucza ( mechanizm KW1 ) lub zdalnie po podaniu napięcia zasilania do siłownika MERCOR KW.

UKŁAD NAPĘDOWE I WYZWALAJĄCE

Układem napędowym klap MCR-FID PRO ( wersje …/S;…/V;…/M może być :

– Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72C , sprężynę napędową , układ dźwigniowo krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektomagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC ( sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową ) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC.

– Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW 1 pozbawiony wyzwalacza termicznego 72C. mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230V AC ( sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową ) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC.

– Mechanizm wyzwalającyo sterujący MERCOR typu RST ( bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego ) wyposażony w sprężynę napędową . Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy , na samej przegrodzie urządzenia.

– Mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF,BLFlub siłownika serii EXBF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z z wyzwalaczem termoelektrycznym 72C.

– Mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego.

WYMIARY

Klapy typu mcr PRO są produkowane tylko jako klapy okrągłe o średnicach od 100 mm do 200 mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość ( na specjalne zamówienie ) wykonania klap o wymiarach pośrednich.

Skontaktuj się już dziś!

Kontakt