Klapy ppoż.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Klapa odcinająca mcr FID S

Skontaktuj się

ZASTOSOWANIE:

Klapy mcr FID S/S /P , mcr FID S/S p/P , mcr FID S/S /O , mcr FID S/S p/O z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej , w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane . W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej , przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajdują się w pozycji otwarej . W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.

Klapy mcr FID S/V /P , mcr FID S/V p/P , mcr FID S/V /O , mrc FID S/M p/O mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej . Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej . W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze.

Klapy mcr FID S/M /P , mcr FID S/M p/P , mcr FID S/M /O , mcr FID S/M p/O przeznaczone są również do zabudowy instalacjach gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje – wentylacji ogólnej oraz wentylacji oddymiającej , w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane . Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej . W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pożycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej.

DZIAŁANIE:

Klapy odcinające w normalnej pozycji są otwarte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa ( zamknięcie ) odbywa się :

– Automatycznie poprzez zadziałanie zintegrowanego wyzwalacza topikowego ( mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 ) , wyzwalacza topikowego ( mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu RST ) lub wyzwalacza termoelektrycznego ( siłowniki osiowe BELIMO serii BF…-T ; BLF…-T ; EXBF lub Joventa SFL )

– Ręcznie poprzez zwolnienie dźwigni zwalniania ręcznego (mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 lub RST ) lub naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym ( siłowniki BELIMO serii BF…-T ; BLF…-T ; EXBF lub Joventa SFL )

– Zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektrmagnetycznego ( mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 ) lub zadziałanie siłownika osiowego ( siłowniki osiowe BELIMO serii BF ; BLF lub Joventa SFL )

Klapy do systemów wentylacji pożarowej ( oddymiające ) w normalnej pozycji są zamknięte.Przejście klap w stan bezpieczeństwa ( otwarcie )odbywa się :

– Zdalnie poprzez zadziałanie siłownika osiowego ( siłowniki osiowe BELIMO serii BE )

– Zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego ( mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 )

Klapy do kanałów dwu funkcyjnych ( systemy mieszane ) w normalnej pozycji są otwarte . W przypadku pożaru klapy zamykają się bądź pozostają otwarte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa odbywa się :

– Zdalnie poprzez zadziałanie siłownika osiowego ( siłowniki osiowe BELIMO serii BE )

– Zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego ( mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 )

Klapy z siłownikami BELIMO serii BF , BLF , EXBF siłownikami Joventa serii SFL zamykają się w wyniku odcięcia dopływu prądu , na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej w siłowniku . Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania lub ręcznie po użyciu klucza.

Klapy z mechanizmem wyzwalająco sterującym KW1 oraz RST zamykają się na skutek działania sprężyny napędowej umieszczonej w mechanizmie , uruchamianej poprzez zadziałanie topika , wyzwalacza elektromagnetycznego lub ręcznie poprzez dźwignię wyzwalającą. Otwarcie klap następuje przez ręcznie poprzez użycie klucza (mechanizm KW1 ) ,naciągnięcie dźwigni ( mechanizm RST ) lub zdalnie po podaniu napięcia zasilania do siłownika MERCOR KW.

UKŁAD NAPĘDOWE I WYZWALAJĄCE

Układem napędowym klap MCR-FID S/… może być :

– Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72C , sprężynę napędową , układ dźwigniowo krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektomagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC ( sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową ) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy.

– Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC.Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy , na samej przegrodzie urządzenia.

– Mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF , BLF , EXBF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z z wyzwalaczem termoelektrycznym 72C produkcji BELIMO.

– Mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną typu : SFL.90T/14 ( 24V AC/DC ) SFL2.90T/14 ( 230V AC ) produkcji Joventa.

– Mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego.

WYMIARY

Klapy odcinające typu mcr FID S/… /P i mcr FID S/… /O są produkowane w następujących wymiarach: szerokość od 200 do 1200mm, wysokość od 200 do 1200mm lub średnicy od 125mm do 1000mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcr FID S/P wynosi: 1 m2.

Klapy odcinające typu mcr FID S/… p/P i mcr FID S/… p/O są produkowane w następujących wymiarach: szerokość od 200 do 1500mm, wysokość od 200 do 1500mm lub średnicy od 125mm do 1000mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcrFID S/… p/P wynosi: 1,8m2.

Skontaktuj się już dziś!

Kontakt